Improve your mental well-being with BetterHelpConnect
ScienceOur AppThemesEncyclopediaDreamsBlog
Try now

I Was Sitting In A Boat Without Oars And

Dream interpretation about Båt, Vatten

Analyze my dream

This dream was about

Jag satt i en båt utan åror och det var väldigt mörkt vatten omkring båten. Något farligt var i vattnet.

Dream date:

8 Nov 2023

Find Therapist

DreamApp provides an answer for what you saw in your dreams immediately after you wake up.

Dream radar

Dream analysis

Summary:

👧 kvinnor av din ålder från 🇸🇪 hade drömmar om Gråta med 72 % Mer än 👨 män .

Emotional tone:

Anxiety and fear prevailed in the darkness of the mysterious waters.

Frequency:

Den här drömmen var återkommande 1 gånger senaste vecka

Intensity:

The dream's intensity was heightened by the feeling of being alone in the boat and the unknown lurking in the water.

Realism:

The vividness of the dark waters and the sense of impending danger felt very real.

Vividness:

The dark and mysterious waters were vividly portrayed, creating a sense of unease and danger.

Coherence:

Although the dream had a clear central theme, the lack of details and context made it feel somewhat disjointed.

Dream symbols

Båt

Båt

Vatten

Vatten

AI dream details

🤩 Emotion
Fear
😟 Depression
None
🤯 Sentiment
Negative

Dream review

Malin Nilsson

Malin Nilsson

Beteendepsykologi & Friskvårdsadvokat

play/pause
Hej Sara! Tack för att du delar din dröm med mig. I din dröm, att sitta i en båt utan åror och omgiven av mörkt vatten antyder en känsla av att vara driftig eller sakna kontroll i en viss aspekt av ditt liv. Vattnets mörker kan symbolisera osäkerhet, rädsla eller okända utmaningar som du för närvarande står inför. Närvaron av något farligt i vattnet indikerar att det kan finnas upplevda hot eller hinder som lurar omkring dig. Den här drömmen kan återspegla en känsla av sårbarhet eller obehag över att navigera genom osäkra omständigheter eller stöta på svårigheter utan nödvändiga verktyg eller stöd. Det är möjligt att du upplever en period av instabilitet eller brist på riktning i ditt vakna liv, vilket manifesterar sig i detta drömscenario. Det kan vara bra att utforska områden där du känner dig utom kontroll eller överväldigad, och överväga att söka stöd eller hitta sätt att återfå en känsla av egenmakt i dessa aspekter av ditt liv. Kom ihåg att drömmar kan vara mycket personliga, så det är viktigt att reflektera på dina egna erfarenheter, känslor och nuvarande livssituation för att avslöja den specifika innebörden bakom denna dröm.
BetterHelpDarkConnect with a therapist

DreamApp provides an answer for what you saw in your dreams immediately after you wake up.

We explain why you have seen this dream and use it to identify what is blocking your mental health and happiness.

Left Bracket

TOP50

TOP50

Health & Fitness Apps, USA

Right Bracket
Left Bracket

1.6M

1.6M

Downloads

Right Bracket
Left Bracket

2.5M

2.5M

Dreams Analyzed

Right Bracket

Try now

DreamApp Description

Have a memorable or troubling dream? Our expert will analyze it in 60 seconds!

Experience a dream that lingers in your mind or troubles you? Allow our expert to provide a free analysis, unraveling the mysteries hidden within your dreams

Yvette Miller

Behavioral psychology & Wellness Advocate

© 2023 Dreamapp Ltd

Privacy PolicyEULADo not sell my personal information
Dream App

Dream App

Free dream interpretations

1213 Five Star Reviews

(1,213)

Install