Class

Class

Main symbol

Dream

29 Oct 2023

I was in a class on the basics of social sciences and the teacher gave us the task of inventing a story or a fairy tale. Finally, he called on a classmate to tell the story of the deer grandmother. Instead, he began to draw on the board and describe the life of a platypus

Symbols

👧 women of your age from 🇨🇿 had dreams about Threesome by 45.1% less than 👨 men.

Class

Class

Deer

Deer

Fairy

Fairy

Grandmother

Grandmother

Life

Life

Teacher

Teacher

Classmates

Classmates

🔄 This dream was recurring 2 times last week

Details

🤩 Emotion
Neutral
😟 Depression
Moderate
🤯 Sentiment
Neutral

Dream Review

Yvetta Millerová

Yvetta Millerová

Behaviorální psychologie & Wellness Advocate

Čau Veroniko! Děkuji, že ses se mnou podělil o svůj sen. Zdá se, že se váš sen odehrává ve třídě, kde navštěvujete třídu společenských věd. Úkolem zadaným učitelem je vymyslet příběh nebo pohádku. Když je však spolužák vyzván, aby se podělil o svůj příběh o jelení babičce, odkloní se od tématu a místo toho popíše život ptakopyska prostřednictvím kreseb na tabuli. Tento sen by mohl odrážet vaši touhu po kreativitě a sebevyjádření v rámci vzdělávací nebo výukové prostředí. Učebna představuje prostor, kde získáváte znalosti a zkoumáte různé předměty. Úkol vymyslet příběh nebo pohádku naznačuje, že máte kreativní stránku, která se chce uvolnit. Spolužák, který se odchýlí od zadaného tématu, může symbolizovat nečekané nebo nekonvenční nápady a perspektivy, které vstupují do vašeho života. Mohlo by to naznačovat potřebu přijmout nové a rozmanité způsoby myšlení, i když nejsou v souladu s původními očekáváními nebo plány. V souvislosti s vašimi předchozími sny, jako je tančení tanga a záchvatovité přejídání s cizím člověkem, může tento sen navrhněte opakující se téma objevování nových zážitků a vykročení ze své komfortní zóny. Je možné, že jste ochotni přijmout neznámé situace a najít vzrušení v neznámém. Celkově tento sen zdůrazňuje váš tvůrčí potenciál, přizpůsobivost a ochotu objevovat nové nápady. Osvojte si svou schopnost myslet mimo rámec a dovolte si vydat se do neprobádaných území, stejně jako nečekaný příběh ptakopyska ve vašem snu.

© 2023 Dreamapp Ltd

Privacy PolicyEULADo not sell my personal information
Dream App

Dream App

Free dream interpretations

1213 Five Star Reviews

(1,213)