Improve your mental well-being with BetterHelpConnect
ScienceOur AppThemesEncyclopediaDreamsBlog
Try now

Dream Of Walking On Flooded Town Square

Dream interpretation about Översvämningar, Hus, Ljus (Inte Mörkt), Vatten, Fot, Hand - Hand, Del, Himmel, Kvadrater, Steg Översätt till svenska, Sol, Stad, Gående, Cirklar, Mark, Orange, Lila, Kristall, På väg, Leende

Analyze my dream

This dream was about

Jag går ner för en vit stentrappa, ut ur ett hus. Jag känner mig lätt till sinnes. Jag går på en gata, med vita stenbyggnader och vita stenplattor täcker marken. Flera personer försöker stoppa mig påvägen dit jag ska men jag ler mot dem och ursäktar mig för jag har någonstans jag måste vara. När jag går igenom gatan mot en runt stort torg så ser jag att vissa delar av staden är översvämmad. Vattnet är ljusblått och lungt. Jag blir stoppad en sista gång av någon som hälsar på mig och jag ursäktar återigen för jag har någonstans jag måste vara. Jag går med lätta steg mot ett helt översvämmat torg och jag nynnar medans jag går. Himlen är ljusblå och lugn och solen skiner. Jag vet precis vart jag ska. Jag går ner för en bred trappa som leder mig ut på det översvämmade torget. Jag går ut på en plats i det ljusblå vattnet som täcker marken under mina fötter. Vattnet går upp till knäna eller låren. Jag böjer mig ner och plockar upp en kristall. Den lyser orange i min hand. Jag ler mot kristallen som om den log mot mig. Jag går ut på en annan specifik plats i vattnet och böjer mig återigen och lyfter upp en stor skimrande lila kristall. Jag tar ett djupt andetag och ler mot denna kristall.

Dream date:

14 Nov 2023

Find Therapist

DreamApp provides an answer for what you saw in your dreams immediately after you wake up.

Dream video

Dream radar

Dream analysis

Summary:

👧 kvinnor av din ålder från 🇸🇪 hade drömmar om Attackera med 7 % mindre än 👨 män .

Emotional tone:

A serene and optimistic mood permeates the dream, as the dreamer feels lighthearted and cheerful throughout their journey.

Frequency:

Den här drömmen var återkommande 3 gånger senaste vecka

Intensity:

The dream maintains a moderate level of intensity, with notable moments like encountering obstacles and discovering luminous crystals.

Realism:

The dream presents a realistic cityscape with coherent elements, such as white stone buildings, streets, and a flooded square.

Vividness:

The dream is characterized by vivid imagery, including the vibrant colors of the crystals and the surrounding environment.

Coherence:

The dream unfolds in a cohesive manner, with a clear sense of progression and purpose as the dreamer navigates through the city and interacts with various elements.

Dream symbols

Översvämningar

Översvämningar

Hus

Hus

Ljus (Inte Mörkt)

Ljus (Inte Mörkt)

Vatten

Vatten

Fot

Fot

Hand - Hand

Hand - Hand

Del

Del

Himmel

Himmel

Kvadrater

Kvadrater

Steg	Översätt till svenska

Steg Översätt till svenska

Sol

Sol

Stad

Stad

Gående

Gående

Cirklar

Cirklar

Mark

Mark

Orange

Orange

Lila

Lila

Kristall

Kristall

På väg

På väg

Leende

Leende

AI dream details

🤩 Emotion
Remorse
😟 Depression
Moderate
🤯 Sentiment
Positive

Dream review

Malin Nilsson

Malin Nilsson

Beteendepsykologi & Friskvårdsadvokat

play/pause
Hej Elly! Tack för att du delar din dröm med mig. Det verkar vara en fascinerande och symbolisk upplevelse. Den vita stentrappan representerar en resa eller övergång du tar i ditt vakna liv. Din lättnad och ditt självförtroende när du navigerar genom de vita stenbyggnaderna och gatorna tyder på en känsla av lätthet och positivitet när du ska möta utmaningar. De människor som försöker stoppa dig på vägen kan symbolisera yttre påtryckningar eller distraktioner som försöker hindra dina framsteg. Men din förmåga att le mot dem och be om ursäkt för att du har någon viktig plats att vara återspeglar din beslutsamhet att hålla fokus på dina mål. Synen av vissa delar av staden som översvämmas av lugnt, ljusblått vatten indikerar känslomässigt djup och introspektion. Det kan representera ett behov av att utforska och förstå dina egna känslor djupare. Det sista mötet med någon som hälsar dig antyder att det kan finnas mellanmänskliga kopplingar eller relationer som kräver uppmärksamhet eller omvårdnad. Anär du går med lätta steg mot det helt översvämmade torget och nynnar längs, indikerar den fridfulla himlen och den skinande solen en känsla av inre frid och belåtenhet. Det faktum att du vet exakt vart du är på väg betyder en stark känsla av riktning och syfte i ditt liv. När du böjer dig ner och tar upp en orangeglödande kristall, symboliserar det en värdefull insikt eller insikt som du har upptäckt inom dig själv. Denna nyfunna förståelse ger dig glädje och en djupare koppling till ditt inre. Den efterföljande upptäckten av en stor skimrande lila kristall understryker ytterligare din växande medvetenhet och andliga tillväxt. Sammantaget antyder denna dröm att du är på en positiv och självsäker väg i ditt liv. Det framhäver din förmåga att övervinna hinder och behålla fokus på dina mål, även när du står inför distraktioner. Närvaron av vatten och kristaller indikerar en djupare känslomässig och andlig resa, vilket leder till personlig tillväxt och självupptäckt. Fortsätt att omfamna din inre visdom och intuition när du fortsätter på din väg.
BetterHelpDarkConnect with a therapist

What do you think about this dream?

Latest comments

Participate in insightful discussions, track other dreamers, and view their responses.

Popular discussions

DreamApp provides an answer for what you saw in your dreams immediately after you wake up.

We explain why you have seen this dream and use it to identify what is blocking your mental health and happiness.

Left Bracket

TOP50

TOP50

Health & Fitness Apps, USA

Right Bracket
Left Bracket

1.6M

1.6M

Downloads

Right Bracket
Left Bracket

2.5M

2.5M

Dreams Analyzed

Right Bracket

Try now

DreamApp Description

Have a memorable or troubling dream? Our expert will analyze it in 60 seconds!

Experience a dream that lingers in your mind or troubles you? Allow our expert to provide a free analysis, unraveling the mysteries hidden within your dreams

Yvette Miller

Behavioral psychology & Wellness Advocate

© 2024 Dreamapp Ltd

Privacy PolicyEULADo not sell my personal information
Dream App

Dream App

Free dream interpretations

1213 Five Star Reviews

(1,213)

Install