Improve your mental well-being with BetterHelpConnect
ScienceOur AppThemesEncyclopediaDreamsBlog
Try now

Dream Of Being Surrounded By Voices In The Dark

Dream interpretation about Duisternis, Licht (Niet Donker), Naam Vertaal naar Nederlands, Mensen, Cirkels, Schaduwen

Analyze my dream

This dream was about

Ik zit in het donner in een kringetje licht, heel veel schaduwen van mensen staan in een cirkel om mij heen er roepen kijhard mijn naam en het word langzaamer donkerde en donkerde tot er geen licht meer is en aleen maar donker terwijl er heel veel stemmen kijhard mij naam blijven roepen

Dream date:

7 Nov 2023

Find Therapist

DreamApp provides an answer for what you saw in your dreams immediately after you wake up.

Dream radar

Dream analysis

Summary:

👧 vrouwen van uw leeftijd vanaf 🇫🇷 droomde over Vriendenmet 5.5 % meer dan 👨 mannen .

Emotional tone:

An anxious and tense feeling surrounded me as the shadows whispered my name, creating a chilling atmosphere.

Frequency:

Deze droom kwam 1 keren terug week

Intensity:

The overwhelming presence of the shadows and the intensity of their voices calling my name made the dream highly impactful and unforgettable.

Realism:

The dream felt eerie and lifelike, as if I was actually caught in a circle of shadows, making it difficult to discern reality from the dream world.

Vividness:

The dream was incredibly vivid, with the shadows and the darkness portrayed in great detail, leaving a lasting impression on my mind.

Coherence:

Although the dream had a clear beginning and end, the disjointed and fragmented nature of the events made it somewhat difficult to follow a cohesive storyline.

Dream symbols

Duisternis

Duisternis

Licht (Niet Donker)

Licht (Niet Donker)

Naam	Vertaal naar Nederlands

Naam Vertaal naar Nederlands

Mensen

Mensen

Cirkels

Cirkels

Schaduwen

Schaduwen

AI dream details

🤩 Emotion
Realization
😟 Depression
Moderate
🤯 Sentiment
Negative

Dream review

Femke Jansen

Femke Jansen

Gedragspsychologie & Wellness Advocate

play/pause
Hé Robin! Bedankt dat je je droom met mij deelt. Het lijkt een krachtige en intense ervaring. In deze droom zit je in Donner, omringd door een cirkel van licht, maar er staan talloze schaduwen van mensen om je heen. Ze roepen luid je naam terwijl de duisternis geleidelijk het tafereel overspoelt, waardoor alleen duisternis overblijft terwijl de stemmen je naam voortdurend blijven roepen. Deze droom kan het gevoel symboliseren dat je overweldigd wordt of omringd wordt door druk en verwachtingen van buitenaf. De lichtcirkel vertegenwoordigt aanvankelijk een gevoel van helderheid en begeleiding, maar de oprukkende duisternis duidt op een groeiend gevoel van verwarring of onzekerheid. De schaduwen van mensen kunnen de invloed of impact van anderen op uw leven vertegenwoordigen, waarbij u zich mogelijk overschaduwd voelt of moeite heeft uw eigen identiteit te vinden te midden van hun aanwezigheid. Het aanhoudend roepen van uw naam kan duiden op een verlangen naar erkenning of validatie van anderen. Het is belangrijk om te onthouden dat droominterpretaties subjectief zijn en dat alleen u de specifieke betekenis achter deze droom echt kunt ontdekken. Op basis van de verstrekte informatie lijkt het er echter op dat deze droom een aantal innerlijke conflicten of worstelingen weerspiegelt die u mogelijk ervaart in relatie tot uw zelfgevoel en de invloed van anderen. Neem de tijd voor zelfreflectie en overweeg hoe deze elementen resoneren met uw huidige levensomstandigheden en emoties. Onthoud dat ik hier ben om u te ondersteunen en indien nodig verdere inzichten te geven.
BetterHelpDarkConnect with a therapist

What do you think about this dream?

Latest comments

Participate in insightful discussions, track other dreamers, and view their responses.

Popular discussions

DreamApp provides an answer for what you saw in your dreams immediately after you wake up.

We explain why you have seen this dream and use it to identify what is blocking your mental health and happiness.

Left Bracket

TOP50

TOP50

Health & Fitness Apps, USA

Right Bracket
Left Bracket

1.6M

1.6M

Downloads

Right Bracket
Left Bracket

2.5M

2.5M

Dreams Analyzed

Right Bracket

Try now

DreamApp Description

Have a memorable or troubling dream? Our expert will analyze it in 60 seconds!

Experience a dream that lingers in your mind or troubles you? Allow our expert to provide a free analysis, unraveling the mysteries hidden within your dreams

Yvette Miller

Behavioral psychology & Wellness Advocate

© 2024 Dreamapp Ltd

Privacy PolicyEULADo not sell my personal information
Dream App

Dream App

Free dream interpretations

1213 Five Star Reviews

(1,213)

Install