Improve your mental well-being with BetterHelpConnect
ScienceOur AppThemesEncyclopediaDreamsBlog
Try now

What Does It Mean When You Dream Of A Space 178

Dream interpretation about Di chuyển, Xương, Thân hình, Không gian, Nước

Analyze my dream

This dream was about

Tôi mơ thấy mình ở một không gian đầy sương trắng, có 1 sự lạnh lẽo đến xương tủy. Cảm giác thật khó thở, cả cơ thể giống như đang hoạt động trong nước, không thể vùng vẫy . . .

Dream date:

25 Jan 2024

Find Therapist

DreamApp provides an answer for what you saw in your dreams immediately after you wake up.

Dream radar

Dream analysis

Summary:

👧 phụ nữ of your age from 🇻🇳 had dreams about Sex by 30.5% ít hơn than 👨 đàn ông.

Emotional tone:

Sự lành lẽo đến thấu xương tủy, khó thở và cơ thể không thể vùng vẫy gây ra cảm giác cô đơn, bất lực.

Frequency:

Giấc mơ này đã lặp đi lặp lại 1 lần cuối cùng tuần

Intensity:

Sự lạnh lẽo thấu xương và cảm giác khó thở tạo nên cường độ cao.

Realism:

Cảm giác như đang hoạt động trong nước mang lại cảm giác thực tế, tăng thêm sự sợ hãi và bất lực.

Vividness:

Chi tiết về sương trắng và cảm giác khó thở làm cho giấc mơ trở nên sống động.

Coherence:

Mặc dù giấc mơ có sự hỗn loạn và không rõ ràng nhưng cảm giác khó thở và sợ hãi thống nhất trong suốt giấc mơ.

Dream symbols

Di chuyển

Di chuyển

Xương

Xương

Thân hình

Thân hình

Không gian

Không gian

Nước

Nước

AI dream details

🤩 Emotion
Fear
😟 Depression
Severe
🤯 Sentiment
Neutral

DreamApp provides an answer for what you saw in your dreams immediately after you wake up.

We explain why you have seen this dream and use it to identify what is blocking your mental health and happiness.

Left Bracket

TOP50

TOP50

Health & Fitness Apps, USA

Right Bracket
Left Bracket

1.6M

1.6M

Downloads

Right Bracket
Left Bracket

2.5M

2.5M

Dreams Analyzed

Right Bracket

Try now

DreamApp Description

Have a memorable or troubling dream? Our expert will analyze it in 60 seconds!

Experience a dream that lingers in your mind or troubles you? Allow our expert to provide a free analysis, unraveling the mysteries hidden within your dreams

Yvette Miller

Behavioral psychology & Wellness Advocate

© 2023 Dreamapp Ltd

Privacy PolicyEULADo not sell my personal information
Dream App

Dream App

Free dream interpretations

1213 Five Star Reviews

(1,213)

Install