Improve your mental well-being with BetterHelpConnect
Our AppThemesEncyclopediaDreamsBlog
Try now

Dream review about

Dream interpretation about Tình dục, Hiếp dâm, Mù, Năm, Đàn ông

Analyze my dream

This dream was about

Tôi nằm mơ làm tình với 5 người đần ông bịt mặt, tôi phục tùng họ và họ hãm hiếp tôi, nhưng thực sự tôi rất vui

Dream date:

28 Jan 2024

Find Therapist

DreamApp provides an answer for what you saw in your dreams immediately after you wake up.

Dream radar

Dream analysis

Summary:

👧 phụ nữ of your age from 🇻🇳 had dreams about Sex by 30.5% ít hơn than 👨 đàn ông.

Emotional tone:

Although the dream is disturbing and involves sexual abuse, the dreamer experiences pleasure.

Frequency:

Giấc mơ này đã lặp đi lặp lại 1 lần cuối cùng tuần

Intensity:

The intensity of the emotions and actions in the dream is high, as the dreamer is being attacked and violated.

Realism:

The dream features a detailed and realistic depiction of a gang rape.

Vividness:

The dream is described in detail, with clear imagery and sensations.

Coherence:

The dream has a coherent and logical narrative structure.

Dream symbols

Tình dục

Tình dục

Hiếp dâm

Hiếp dâm

Mù

Năm

Năm

Đàn ông

Đàn ông

AI dream details

🤩 Emotion
Disgust
😟 Depression
Severe
🤯 Sentiment
Neutral

Dream review

Yvette Miller

Yvette Miller

Tâm lý học hành vi & Người ủng hộ sức khỏe

Chào Dân, Trước tiên cần nhận ra rằng giấc mơ của bạn không phản ánh những mong muốn hay trải nghiệm thực tế mà nó có thể là biểu hiện của việc bạn đang cảm thấy mất kiểm soát trong một số khía cạnh của cuộc sống hoặc đang cố gắng hiểu và chấp nhận một phần nào đó của bản thân mình. Sự phục tùng trong giấc mơ có thể là sự phản ánh một nhu cầu hoặc mong muốn được bảo vệ và hướng dẫn, trong khi cảm giác vui vẻ có thể chỉ ra rằng có một phần của bạn mà bạn muốn khám phá hoặc muốn biểu đạt một cách tự do hơn. Điều quan trọng là bạn nên suy ngẫm về các mối quan hệ và tình huống trong cuộc sống thực của bạn, để xem có điều gì đang khiến bạn có cảm giác tương tự như vậy không và làm thế nào để bạn có thể đối mặt với điều đó một cách tích cực. Những giấc mơ như thế này cũng có thể là cách để tâm trí bạn cố gắng xử lý các vấn đề liên quan đến quyền lực và tự do cá nhân.

Connect with a therapist

DreamApp provides an answer for what you saw in your dreams immediately after you wake up.

We explain why you have seen this dream and use it to identify what is blocking your mental health and happiness.

Left Bracket

TOP50

TOP50

Health & Fitness Apps, USA

Right Bracket
Left Bracket

1.6M

1.6M

Downloads

Right Bracket
Left Bracket

2.5M

2.5M

Dreams Analyzed

Right Bracket

Try now

Home Description

Have a memorable or troubling dream? Our expert will analyze it in 60 seconds!

Experience a dream that lingers in your mind or troubles you? Allow our expert to provide a free analysis, unraveling the mysteries hidden within your dreams

Yvette Miller

Behavioral psychology & Wellness Advocate

© 2023 Dreamapp Ltd

Privacy PolicyEULADo not sell my personal information
Dream App

Dream App

Free dream interpretations

1213 Five Star Reviews

(1,213)