Improve your mental well-being with BetterHelpConnect
Our AppThemesEncyclopediaDreamsBlog
Try now

Dream review about

Dream interpretation about Chết, súng, Chiến tranh, Kẻ thù, Đang tìm kiếm, Gia đình, Bố, Mạng sống, Thế giới, Phá vỡ, Cuộc họp, Chó, Căn nhà, Năm, Hình ảnh, Cổng, Nghĩ, Cửa sổ, Hỏi, ngoài

Analyze my dream

This dream was about

Tôi mơ thấy mình bước vào cuộc chiến tranh của đất nước giống những năm về trước nhưng ở thời hiện đại. Bối cảnh khi ấy là tôi làm gãy cánh cửa sổ và tôi nhờ bố lắp vào. Tuy hiện thực chiến tranh khốc liệt nhưng gia đình tôi cố gắng lạc quan và động viên nhau, chúng tôi chỉ ở trong một căn phòng trong nhà nhưng đã làm rất nhiều điều coi như những ngày cuối cùng được sống trong đời. Tôi đi ra ngoài đường và thấy quân giặc lùng sục khắp nơi. Chúng tuần tra bên ngoài, tiếng súng vang ầm ầm. Tôi sợ bị phát hiện nên tìm một ngôi nhà để trốn nhưng không ngờ vào đến cổng thì gặp một con chó. Cứ tưởng nó sẽ sủa ầm ầm lên và tôi thì toang chắc rồi, bọn chúng sẽ phát hiện ra và bắn tôi nhưng không ngờ tôi được bố gọi dậy kịp thời.

Dream date:

27 Jan 2024

Find Therapist

DreamApp provides an answer for what you saw in your dreams immediately after you wake up.

Dream radar

Dream analysis

Summary:

👧 phụ nữ of your age from 🇻🇳 had dreams about Dead by 22.3% hơn than 👨 đàn ông.

Emotional tone:

The dreamer experiences fear, anxiety, and hope as they navigate a war-torn landscape.

Frequency:

Giấc mơ này đã lặp đi lặp lại 2 lần cuối cùng tuần

Intensity:

The dream is intense and suspenseful, with high stakes and a sense of urgency.

Realism:

The dream blends elements of the past and present, creating a unique and somewhat surreal environment.

Vividness:

The dream is vivid and detailed, with clear imagery and sensory experiences.

Coherence:

The dream is mostly coherent, though some elements may be disjointed or confusing.

Dream symbols

Chết

Chết

súng

súng

Chiến tranh

Chiến tranh

Kẻ thù

Kẻ thù

Đang tìm kiếm

Đang tìm kiếm

Gia đình

Gia đình

Bố

Bố

Mạng sống

Mạng sống

Thế giới

Thế giới

Phá vỡ

Phá vỡ

Cuộc họp

Cuộc họp

Chó

Chó

Căn nhà

Căn nhà

Năm

Năm

Hình ảnh

Hình ảnh

Cổng

Cổng

Nghĩ

Nghĩ

Cửa sổ

Cửa sổ

Hỏi

Hỏi

ngoài

ngoài

AI dream details

🤩 Emotion
Fear
😟 Depression
None
🤯 Sentiment
Neutral

DreamApp provides an answer for what you saw in your dreams immediately after you wake up.

We explain why you have seen this dream and use it to identify what is blocking your mental health and happiness.

Left Bracket

TOP50

TOP50

Health & Fitness Apps, USA

Right Bracket
Left Bracket

1.6M

1.6M

Downloads

Right Bracket
Left Bracket

2.5M

2.5M

Dreams Analyzed

Right Bracket

Try now

Home Description

Have a memorable or troubling dream? Our expert will analyze it in 60 seconds!

Experience a dream that lingers in your mind or troubles you? Allow our expert to provide a free analysis, unraveling the mysteries hidden within your dreams

Yvette Miller

Behavioral psychology & Wellness Advocate

© 2023 Dreamapp Ltd

Privacy PolicyEULADo not sell my personal information
Dream App

Dream App

Free dream interpretations

1213 Five Star Reviews

(1,213)