Improve your mental well-being with BetterHelpConnect
ScienceOur AppThemesEncyclopediaDreamsBlog
Try now

Dream About Baby Turning Into Crocodile

Dream interpretation about

Analyze my dream

This dream was about

Jag såg en bebis sätta i halsen men föräldrarna reagerade inte. Bebisen öppnade bara munnen större och större. Långsamt började den se mer och mer ut som en krokodil, och ju längre den inte fick luft så blev den vitare och vitare. Efter en liten stund hade den ett stort krokodilgap och då reagerade föräldrarna och slog den i ryggen. Då sjönk hela ansiktet ihop igen och blev hängigt och slappt. Sedan vaknade jag.

Dream date:

22 Nov 2023

Find Therapist

DreamApp provides an answer for what you saw in your dreams immediately after you wake up.

Dream video

Dream radar

Dream analysis

Emotional tone:

The dream had an unsettling emotional tone because of the baby's struggles, the parents' lack of reaction, and the disturbing transformation. This made the dreamer feel anxious and uneasy.

Intensity:

The intensity of the dream was high because of the vivid imagery, the baby's life-threatening situation, and the parents' delayed reaction.

Realism:

The dream had a moderate level of realism because the events of the dream could potentially happen in real life, although the transformation of the baby into a crocodile is obviously fantastical.

Vividness:

The dream was very vivid, with the dreamer clearly recalling the details of the baby's transformation, the parents' actions, and the sensation of waking up.

Coherence:

The dream had a moderate level of coherence because the events of the dream unfolded in a logical sequence, but the transformation of the baby into a crocodile added an element of fantasy that disrupted the coherence.

Dream review

Malin Nilsson

Malin Nilsson

Beteendepsykologi & Friskvårdsadvokat

play/pause
Soph, Din dröm om barnet som kvävs och förvandlas till en krokodil återspeglar känslor av kvävning och en känsla av maktlöshet inför överväldigande omständigheter. Det faktum att föräldrarna inte reagerade först symboliserar en brist på stöd eller vägledning när du känner dig sårbar. Krokodilens växande mun och vithet kan representera en ökande känsla av ångest och en förlust av vitalitet. Föräldrarnas eventuella reaktion och barnets insjunkna ansikte tyder på att du kanske kan få lite lättnad från dessa känslor med stöd från andra. Min tolkning är att den här drömmen pekar på en utmanande situation i ditt liv där du kan känna dig överväldigad och utan stöd. Det är viktigt att komma ihåg att du inte är ensam och att det finns människor som bryr sig om dig. Om du kämpar för att hantera dessa känslor på egen hand, överväg att vända dig till en betrodd vän, familjemedlem eller terapeut för stöd.
BetterHelpDarkConnect with a therapist

What do you think about this dream?

Latest comments

Participate in insightful discussions, track other dreamers, and view their responses.

Popular discussions

DreamApp provides an answer for what you saw in your dreams immediately after you wake up.

We explain why you have seen this dream and use it to identify what is blocking your mental health and happiness.

Left Bracket

TOP50

TOP50

Health & Fitness Apps, USA

Right Bracket
Left Bracket

1.6M

1.6M

Downloads

Right Bracket
Left Bracket

2.5M

2.5M

Dreams Analyzed

Right Bracket

Try now

DreamApp Description

Have a memorable or troubling dream? Our expert will analyze it in 60 seconds!

Experience a dream that lingers in your mind or troubles you? Allow our expert to provide a free analysis, unraveling the mysteries hidden within your dreams

Yvette Miller

Behavioral psychology & Wellness Advocate

© 2024 Dreamapp Ltd

Privacy PolicyEULADo not sell my personal information
Dream App

Dream App

Free dream interpretations

1213 Five Star Reviews

(1,213)

Install